795-800-801

795-800-801

Pomiar geodezyjny

Pomiary geodezyjne

Są one niezbędne np. w przypadku budowy domu czy podziału nieruchomości. Dzięki nim można ustalić faktyczny stan granic działki lub budynku. Uwzględniają one zmiany wysokościowe i sytuacyjne, jakie mają miejsce na danym terenie. Ponadto są koniecznie do stworzenia szczegółowych map do celów projektowych. Uzyskane z pomiarów geodezyjnych dane zapisuje się w dzienniku tachimetrycznym bądź na karcie SD odbiornika GPS.

Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Wykonywane przez poznańskiego geodetę pomiary geodezyjne dzieli się na:

  • Pomiary wysokościowe (niwelacja) – ich celem jest ustalenie wysokości danych punktów mierzonego miejsca w odniesieniu do konkretnego punktu odniesienia. Pozwalają wiernie odwzorować formę ukształtowania danego terenu. Wyróżnia się kilka rodzajów niwelacji, m.in.: geometryczną, trygonometryczną, hydrostatyczną. Do pomiarów wysokościowych stosuje się niwelator lub tachimetr oraz łatę niwelacyjną. Jedna z osób odczytuje wyniki z urządzenia, a druga ustawia łatę w określonych miejscach. W czasie jednokrotnego ustawienia urządzenia można uzyskać wiele pomiarów,
  • Pomiary sytuacyjno–wysokościowe (tachimetria) – służą wyznaczeniu położenia punktów szczegółowych na płaszczyźnie oraz zmierzeniu wysokości danych obiektów. Realizuje się je metodą biegunową i na jej podstawie wytycza położenie tych punktów. Stosuje się także tachimetr, dzięki któremu określić można położenie i wysokości mierzonych obiektów.

Do czego wykorzystuje się pomiary geodezyjne? Na podstawie zebranych danych opracowuje się szkic terenu oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe.

Gwarantujemy dokładność wszystkich zleconych pomiarów. Wykonujemy je przed rozpoczęciem prac budowlanych oraz w ich trakcie, a także po zakończeniu budowy. Więcej informacji o geodeta iława znajdziesz po kliknięciu w link.