795-800-801

795-800-801

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych lubawa, iława, susz, zalewo, ostróda, nml

W ramach usług świadczonych przez naszą firmę w Iławie oraz w jego okolicach wykonujemy opracowania geodezyjne do celów projektowych. To dokumentacja, która tworzona jest na potrzeby różnego rodzaju inwestycji, zawierająca wiele ważnych informacji. Specjalna mapa ma charakter sytuacyjny i wysokościowy. Znajdują się na niej zazwyczaj linie zabudowy, osie dróg, obszary zieleni oraz usytuowanie innych obiektów na danym terenie. Na jej podstawie wykonuje się profesjonalny projekt budowlany. Mapa wymagana będzie w przypadku m.in.:

 • budowy domu;
 • przyłączenia posesji do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej;
 • opracowania sieci uzbrojenia terenu – budowa/przebudowa;
 • budowy drogi;
 • innych elementów związanych z zagospodarowaniem terenu.

Profesjonalna mapa geodezyjna Iława

Możemy także opracować mapę do celów projektowych zgodnie z innymi potrzebami Klienta. Konieczność jej powstania uzależniona jest bowiem zazwyczaj od rodzaju inwestycji. Nasza firma zawsze elastycznie podchodzi do realizacji powierzonych zadań. Mapy geodezyjne wykonujemy, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu, ale także na wszystkich aktualnych przepisach oraz standardach. Jesteśmy w stanie podjąć się każdego, nawet najtrudniejszego projektu. Mapa przeznaczona do różnych celów, która zostanie przygotowana przez naszych wykwalifikowanych specjalistów, na pewno sprosta wszelkim oczekiwaniom.

Jak powstaje mapa do celów projektowych?

Stawiamy wyłącznie na zespół doświadczonych i kompetentnych pracowników. Wszystkie mapy do celów projektowych wykonuje geodeta uprawniony, który aktualizuje treści mapy zasadniczej i wprowadza na niej dodatkowe elementy. Mogą to być np. aktualne dane ewidencyjne, granice klas gruntów. Ponadto sporządza ostateczną jej kopię, a następnie przenosi treść do tworzonej mapy dla celów projektowych. Ostateczny kształt zatwierdzany jest przez miejscowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zlecając jej wykonanie, inwestor powinien zamówić przynajmniej trzy kopie. Czas oczekiwania na przygotowanie wynosi kilka tygodni. Zawsze jednak, w miarę możliwości, staramy się zakończyć realizację zlecenia w najkrótszym terminie.

Ważność danej mapy do celów projektowych obowiązuje do chwili wystąpienia zmian na obszarze, którego dotyczy. Z tego powodu nie da się określić jednoznacznie, jak długo będzie ważna konkretna mapa do celów projektowych przygotowana przez naszą firmę. Jeśli chcą Państwo zapoznać się z całą ofertą, zapraszamy już teraz do kontaktu z naszym poznańskim biurem. Przypominamy, że mapy geodezyjne są wymagane do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie praktycznie każdego rodzaju prac budowlanych. Z ich przygotowania nie zwalnia nawet własnoręczne zajmowanie się budową na terenie prywatnej działki. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których tworzony jest nowy obiekt na stałe związany z gruntem.

Jesteśmy tutaj jednak po to, aby zapewnić Państwu kompleksową pomoc na najwyższym poziomie. Oferujemy szybkie i profesjonalne przygotowanie materiałów geodezyjnych. Do tego gwarantujemy konkurencyjne ceny. Oczywiście wartość konkretnego zlecenia zawsze wyceniamy indywidualnie.

Etapy realizacji mapy do celów projektowych:

 • zlecenie uprawnionemu geodecie wykonania mapy (należy podać obręb ewidencyjny, numer działki oraz cel wykonania mapy);
 • zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – otrzymanie niezbędnych materiałów i podkładów ze Starostwa Powiatowego;
 • przekazanie mailowo wersji roboczej dla projektanta, który określa zasięg mapy i istotne szczegóły do pomiaru;
 • wywiad terenowy i pomiar aktualizacyjny w terenie;
 • skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do weryfikacji (Starostwo w Iławie);
 • uwierzytelnienie aktualnej mapy do celów projektowych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • przekazanie inwestorowi mapy w wersji analogowej będącej załącznikiem projektu budowlanego.