795-800-801

795-800-801

Polityka prywatności

Regulamin


Kim jesteśmy

Firma GEOPROJEKT Marta Kozłowska. Adres naszej strony internetowej to: http://geodetailawa.pl
Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Nie ma możliwości komentowania artykułów.

Media

Nie prowadzimy opcji logowanie się więc czytelnik nie może zamieszczać swoich artykułów ani zdjęć. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w tej witrynie.
Formularze kontaktowe

Wiadomości oraz dane osobowe przekazane za pomocą formularza kontaktowego wykorzystujemy tylko w celach informacyjnych pomiędzy użytkownikiem a naszą firmą.

Ciasteczka

Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika.
Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Firmy zewnętrzne (w tym Google) mają również dostęp do danych użytkownika gromadzonych przez stronę internetową lub aplikację. Narzędzia kontroli i listę dostawców technologii reklamowych znajdziesz na swoim koncie w usłudze Ad Manager, AdSense lub AdMob.

Informacje o zachowaniu zgodności z zasadami Google znajdziesz na naszej stronie pomocy dotyczącej zasad.

Strona geodetailawa.pl używa technologii plików cookies, a także funkcjonalności do niej zbliżone. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy. Każda osoba odwiedzająca ma możliwość wyboru zakresu stosowania plików cookies, a następnie wyrażenia zgody w ramach tzw. banneru cookies, wyświetlanego w czasie pierwszej wizyty.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej i przeznaczone są do korzystania ze Strona geodetailawa.pl. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies przez osobę odwiedzającą, pliki cookies mogą być wykorzystywane również w innych celach, jak np. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości, a także w celach marketingowych polegających m.in. na dotarciu z przekazem reklamowym do osób odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Strona geodetailawa.pl, podczas korzystania przez nich z innych stron internetowych lub portali społecznościowych (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez Administratora).

W zależności od wyboru zakresu stosowania plików cookies zbierają one różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje zgromadzone w ten sposób, w zależności od rodzaju plików cookies, mogą zawierać informacje pozwalające na identyfikację osoby odwiedzającej, w szczególności w przypadku powiązania ich z innymi danymi. Dotyczy to przede wszystkim plików cookies, których stosowanie wymaga zgody wyrażonej przez osobę. W stosunku do takich informacji zastosowanie mają pozostałe postanowienia Polityki prywatności, w tym w szczególności w zakresie praw osoby, której dane dotyczą.

W zakresie zapewnienia prawidłowego działania strony geodetailawa.pl pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 Prawa telekomunikacyjnego. W pozostałym zakresie uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies odbywa się na podstawie zgody osoby odwiedzającej.

W zakresie w jakim pliki cookies mogą zawierać informacje stanowiące dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci m.in. badania i analizy ruchu na stronie geodetailawa.pl w celu prowadzenia statystyk, jak również prowadzenie działań marketingowych przez Administratora lub podmioty trzecie. W zakresie w jakim te podmioty trzecie będą mieć bezpośredni dostęp do tego rodzaju informacji, wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes tych podmiotów trzecich lub odrębna zgoda wyrażona przez osobę odwiedzająca (np. w ramach ustawień prywatności serwisu społecznościowego). W zakresie w jakim informacje gromadzone w ramach plików cookies niezbędne są do prawidłowego świadczenia usług elektronicznych w ramach strony geodetailawa.pl podstawą przetwarzania takich informacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych informacje zgromadzone przez pliki cookies mogą być przechowywane przez różny okres. Informacje o okresie przechowywania informacji zebranych przez poszczególne pliki cookies można znaleźć w ramach banneru cookies, wyświetlanego podczas pierwszej wizyty. W przypadku gdy informacje zebrane w ramach plików cookies będą stanowić dane osobowe, będą one przechowywane co do zasady do momentu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń lub przez czas wymagany przez przepisy prawa.

Strona geodetailawa.pl korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies (pliki cookies podmiotów trzecich). Dostawcami tych narzędzi są podmioty wymienione w punkcie poniżej. Więcej informacji na temat plików cookies tych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności W urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep internetowy mogą być zapisywane pliki cookies pochodzące od tych podmiotów trzecich, którzy mogą być ich samodzielnymi administratorami lub też działać jako współadministratorzy wraz z Administratorem.

Strona geodetailawa.pl korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych, których dostawcami są następujące podmioty:

Google Ireland Limited

Facebook Ireland Limited

Google Merchant Center

Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google.


Inne materiały

Więcej informacji o rozporządzeniu RODO i jego skutkach dla internetowych wydawców i reklamodawców znajdziesz w tych dokumentach:

Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące zgody na podstawie RODO (2018 r.)Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące przejrzystości na podstawie RODO (2018 r.)Opinia Grupy Roboczej art. 29 w sprawie pojęcia uzasadnionych interesów administratora danych (2014 r.)Wytyczne organizacji IAB Europe (w języku angielskim): Five Practical Steps to help companies comply with the E-Privacy Directive (Pięć praktycznych kroków, które pomogą firmom zachować zgodność z Dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej) (2015 r).

Wytyczne dotyczące regulacji związanych z uzyskiwaniem zgody na wykorzystywanie plików cookie w reklamach znajdziesz w tych dokumentach:

Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 w sprawie pozyskiwania zgody na zapisywanie plików cookie (PDF, 2013 r.)Opinia Grupy Roboczej art. 29 w sprawie wyłączenia zapisywania plików cookie spod zasady pozyskiwania zgody (PDF, 2012 r.)Opinia Grupy Roboczej art. 29 w sprawie internetowej reklamy behawioralnej (PDF, 2010 r.)

Analiza statystyk

Nie przekazujemy gromadzonych danych osobowych osobom trzecim, firmom czy organizacjom.
Jak długo przechowujemy twoje dane

Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili. Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.
Jakie masz prawa do swoich danych

Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.
Gdzie przesyłamy dane

Nie przesyłami nigdzie Twoich danych osobowych.

Twoje dane kontaktowe

Jeśli chcesz sprawdzić swoje dane osobowe przechowywane przez Geoprojekt na http://geodetailawa.pl wpisz w formularzu swój adres e-mail, na który wyślemy Ci raport – prośba o dostęp do danych.