795-800-801

795-800-801

O FIRMIE

GEODEZJA KOZŁOWSCY

W branży geodezyjnej działamy od 2009 roku. Firma GEOPROJEKT Marta Kozłowska NIP 744-182-72-06;  REGON: 389046940 realizuje zlecenia głównie na terenie miast i gmin: iława, ostróda, lubawa, nml, susz, zalewo, kisielice, działdowo, nidzica, olsztyn, brodnica, nowe miasto lubawskie.

Kierownikiem robót jest geodeta uprawniony iława mgr inż. Karol Kozłowski Nr upr. 22863.

Jeśli:

 • Planujesz budowę budynku ?
 • Poszukujesz działki lub potrzebujesz projektu budowlanego ?
 • Chcesz dokonać adaptacji projektu do tego potrzebna Ci będzie mapa do celów projektowych
 • Zamierzasz podłączyć gaz, prąd (przyłącze elektroenergetyczne), wodę, kanalizację itp. ?
 • Chcesz sprzedać i musisz wykonać podział działki/nieruchomości
 • Planujesz uregulować swoje sprawy majątkowe

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Gwarancja najniższej ceny. 


KONTAKT

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Zadzwoń teraz !

 +48 795-800-801

W przypadku gdy linia jest zajęta, spróbuj zadzwonić za chwilę.

Adres Placówki

Zielona 31,
14-200 Iława

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 6.40 – 21.00
sobota: 8.00 – 20.00

geoprojekt.ilawa(malpa)gmail.com

Nr konta PKO BP:
90 1020 3583 0000 3802 0218 6708

USŁUGI GEODEZYJNE IŁAWA

GEODEZJA IŁAWA

IŁAWA GEODEZJA

GEODEZJA IŁAWA


GEODETA IŁAWA – USŁUGI GEODEZYJNE

KOMPLEKSOWA REALIZACJA

Główny obszar działalności to miejscowości:

 • Iława
 • Ostróda
 • NML
 • Brodnica
 • Olsztyn
 • Działdowo
 • Susz
 • Lubawa
 • Kisielice
 • Zalewo
 • Dąbrówno
 • Grunwald
 • Morąg
 • Miłomłyn
 • Łukta
 • Małdyty
 • Biskupiec
 • Kurzętnik
 • Grodziczno
 • Rybno
 • Płośnica
 • Olsztynek
 • Tomaszkowo
 • Gietrzwałd
 • Jonkowo
 • Stawiguda
 • Purda
 • Nowe Miasto Lubawskie
 • Nidzica
 • Kozłowo

Firma świadczy pełen zakres usług geodezyjnych:

 • Ustalenie granic, wznowienie granic
 • Wytyczenie oraz inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
 • Wytyczenie oraz inwentaryzacja budynku i różnego rodzaju budowli
 • Opracowanie map pod obiekty liniowe
 • Opracowanie map wielkoobszarowych
 • Podział i rozgraniczenie nieruchomości
 • Mapa do celów projektowych (dxf, analogowe)
 • Pomiary geodezyjne wykonywane GPS
 • Obsługę inwestycji budowlanych
 • Mapy analogowe i numeryczne
 • Pomiary powierzchni użytkowych i kubatury
 • Wznowienie, wyniesienie granic nieruchomości
 • Badanie stanu prawnego nieruchomości
 • Wytyczenie i odbiór budynków
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej.

Współpracujemy z:

 • Projektantami
 • Kierownikami budowy
 • Architektami
 • Geologami
 • Klasyfikatorami gruntów
 • Archeologami
 • Pośrednikami nieruchomości
 • Firmami budowlanymi i prawnikami.
Oferujemy pełną obsługę inwestycji w przystępnych cenach.

Podział działki / budynku
Mapa do celów projektowych
Pomiary GPS i tachimetryczne
Obsługa inwestycji budowlanych
Mapy analogowe i numeryczne
Niwelacja terenu
Tyczenie i inwentaryzacja sieci, przyłączy
Wytyczenie i odbiór budynku

GEODEZJA

CZYLI WŁAŚCIWIE KTO TO JEST GEODETA ?

Geodeta to uprawniony inżynier w wykwalifikowanej w dziedzinie zwanej Geodezją. Posiada on odpowiednią wiedzę oraz praktykę do prowadzenia całego szeregu prac geodezyjnych. Do jego zadań z zakresu Geodezji należy między innymi wytyczenie budynku, podział działki czy nieruchomości, inwentaryzacja, mapa do celów projektowych. Jest to oczywiście jedynie część zakresu prac, aby dowiedzieć się więcej o zakresie działań usług geodezyjnych w Iławie zachęcamy do odwiedzenia zakładki oferta.

Podział działki

Fachowy podział nieruchomości Iława i okolice. Zajmujemy się również podziałem nieruchomości czy wytyczeniem budynku (tyczenie) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zapewniamy szybką realizację i profesjonalne wsparcie merytoryczne. Sprawdź nasze doświadczenie i sprawność działania – geodezja Iława i okoliczne gminy.

Wznowienie granic

Geodezyjne wznowienie granic to proces, który ma na celu przywrócenie starych granic lub ustalenie nowych granic działek. Czynność wznowienia znaków granicznych jest procedurą techniczną, która nie wymaga przeprowadzania postępowania administracyjnego ani sądowego. Zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo GiK przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki mogą być wznowione, jeżeli istnieją dokumenty oraz wcześniejsze ustalenia granic. W przypadku wystąpienia sporu co do położenia znaków granicznych, stronom przysługuje prawo dochodzenia swych praw na drodze sądowej.

Wznowienie znaków granicznych polega na przywróceniu ich do położenia zgodnego ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej. Dokumentacja ta ma moc dowodową i jest przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Gdy punkty graniczne zostały ujawnione w ewidencji oraz nie były wcześniej trwale stabilizowane, wtedy procedura ta nosi miano wyznaczenia punktów granicznych.

Etapy realizacji wznowienia

 1. zlecenie geodecie wykonania wznowienia,
 2. wyznaczenia znaków granicznych, zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. wywiad terenowy, obliczenia i analiza wyników
 4. zawiadomienie stron o czynnościach wznowienia,
 5. wyznaczenia znaków granicznych, wskazanie położenia zniszczonych,
 6. wyznaczanych znaków granicznych, stabilizacja i pomiar wznowionych,
 7. wyznaczonych znaków granicznych,
 8. sporządzenie protokołu granicznego,
 9. skompletowanie operatu technicznego i przekazanie go do weryfikacji.

Mapa do celów projektowych Iława

geodeta iława

Przed przystąpieniem do prac budowlanych konieczne jest zlecenie prac geodezyjnych, a mianowicie wykonanie pomiarów do celów projektowych. Każdy stawiany budynek, droga czy np. sieć wodociągowa, kanalizacyjne wymagają stworzenia projektu, według którego zostaną poprowadzone prace budowlane. Wymagają tego szczególne przepisy prawa budowlanego.

Bez prawidłowo wykonanego projektu i co za tym idzie mapy do celów projektowych nie można przystąpić do prac na placu budowy. Notabene bez jakościowo wykonanej mapy nie można stworzyć projektu.

Kreślenie map do celów projektowych jest więc punktem wyjścia, od którego należy rozpocząć wszelkie prace nad powstaniem nowego domu, drogi, przedsiębiorstwa itp.

Tworzenie mapy do celów projektowych

Tworzenie mapy do celów projektowych wymaga aktualizacji mapy zasadniczej, po którą w pierwszej kolejności powinien zgłosić się geodeta. Sama mapa zasadnicza jest już tworem na tyle skomplikowanym, że jesteśmy w stanie wyczytać z niej punkty osnowy geodezyjnej, tak zwane repery stałe, granice działek, kontury gruntów itd.

To na jej podstawie oraz na podstawie wykonanych pomiarów na miejscu planowanej budowy, powstanie mapa, na której będzie mógł oprzeć swoją pracę wynajęty projektant.

Zanim jednak dojdzie do pozyskania map zasadniczych, konieczne jest zgłoszenie roboty geodezyjnej do odpowiedniego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego, z którego następnie uprawniony geodeta będzie w stanie pozyskać mapy zasadnicze.

Rozpoczęcie prac nad mapa do celów projektowych wymaga ustalenia prawidłowej skali oraz naniesienia na nią wszystkich elementów, które zostały zaznaczone na mapie zasadniczej.

Potem następuje wzbogacenie jej o osie ulic, inne rozgraniczenia terenu, osie osiedli mieszkaniowych, ale i miejsca zieleni, czy tak istotne punkty, jak pomniki przyrody oraz oznaczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iława.

Geodeta tworzy na nowo, zaktualizowaną i wzbogaconą o wiele elementów mapę, zbudowaną w profesjonalnych i niezwykle wymagających programach komputerowych.

Mapę w wersji papierowej można wreszcie przekazać dalej do inwestora lub projektanta budowlanego po to, by planowane prace mogły być kontynuowane i w ostatecznym efekcie wydane zostało pozwolenie na budowę.

Geodeta na budowie: tyczenie obiektu i reper wysokościowy

Podczas budowy niezbędna jest usługa geodezyjna, która polega na wyznaczeniu osi budynku, punktów głównych, ścian zewnętrznych oraz ewentualnie ścian wewnętrznych i tarasu. Geodeta będzie odpowiedzialny za wytyczenie budynku w odniesieniu do wcześniej naniesionych na mapę czterech punktów granicznych, znajdujących się w narożnikach działki. Dodatkowo, geodeta zaznaczy poziom posadowienia posadzki przez wskazanie miejsc, w których należy wbić tyczki.

Inwentaryzacja – geodezyjna mapa powykonawcza

Na końcu nas czekają jeszcze formalności związane z zakończeniem budowy, w tym wizyta geodety, który zatwierdza i finalizuje proces budowy poprzez inwentaryzację geodezyjną. Inwentaryzacja ta jest częścią specjalnego dokumentu, tzw. operatu kolaudacyjnego, który musimy dostarczyć do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Dokument ten powinien zawierać: oryginalny dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, dokumentację powykonawczą, protokoły badań i odbiorów oraz inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą budynku i przyłączy. Podczas inwentaryzacji geodeta dokonuje pomiarów istniejącego domu i przeprowadza kontrolę przyłączy, tworząc kolejną mapkę i opis budynku w formie tabelki.

Obszar działalności firm GEOPROJEKT – usługi geodezyjne.

Firma GEOPROJEKT geodezja działa na terenie województwa warmińsko mazurskiego oraz kujawsko -pomorskiego. Teren jaki obsługuje nasza firma to m. in. powiat i gmina: Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo, NML, Ostróda, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Małdyty, Dąbrówno, Łukta, Grunwald, Rybno, Działdowo, Lidzbark, Płośnica, Iłowo – Osada, Olsztyn, Gietrzwałd, Jonkowo, Olsztynek, Stawiguda, Purda, Dywity, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik, Biskupiec, Grodziczno, Brodnica, Bobrowo, Bartniczka, Osiek, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Świedziebnia, Górzno, Nidzica, Kozłowo.