795-800-801

795-800-801

Inwentaryzacja budynku

pomiar powykonawczy budynku

Pomiar powykonawczy budynku iława do odbioru

Zanim fizycznie powstanie dany obiekt, zadaniem geodety jest wytyczenie jego zakresu w terenie. Po zakończeniu budowy specjalista mierzy go i sporządza całą dokumentację techniczną, która dotyczy inwentaryzacji nowopowstałego budynku. Ten rodzaj usług geodezyjnych mieści się także w ofercie naszej firmy i realizujemy go m.in. w mieście Iława.

Do tej dokumentacji zalicza się m.in.:

  • dziennik budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem,
  • protokoły badań i sprawdzeń,
  • inwentaryzację budynku – mapy z naniesionym obiektem.

Ponadto geodeta wydaje opinię o zgodności wykonania budynku bądź budowli z projektem. Całą dokumentację składa się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Inwentaryzacja powykonawcza

Geodezyjna inwentaryzacja obejmuje jednak nie tylko budynek, ale i urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, szamba, studnie czy inne elementy planu zagospodarowania terenu po ich wybudowaniu. Jest to konieczne, aby móc wnioskować o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. To obowiązek inwestora nałożony na niego przez przepisy Prawa budowlanego. Dzięki informacjom z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nanoszone są zmiany na mapie zasadniczej oraz w ewidencji gruntów i budynków lub w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Na swoim koncie mamy wiele wykonanych zleceń tego typu. Dzięki profesjonalnie wykonanej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej spore grono naszych Klientów na terenie Iławy oraz powiatu iławskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego mogło bez problemu uzyskać zgodę na zamieszkanie w wymarzonym domu. Ponadto służymy pomocą, jeśli w czasie budowy okazałoby się, że projekt uległ zmianie. Wówczas wykonamy inwentaryzację, umożliwiającą projektantowi wykonanie rysunków zamiennych do planu zagospodarowania działki.