795-800-801

795-800-801

hymn geodezji

„HYMN” geodezji

2 września 2021

Wędrował człowiek z łatą
Przez wiele ścieżek, dróg
I taszczył niwelator
By pomiar zrobić mógł
Ref: Niech żyje Geodezja - polskiej nauki kwiat!
     Niech żyją Geodeci - niech żyją nam sto lat!
Po szczeblach wieży właził
I zmachał się już fest
O knajpę też zawadził
Wszak Geodetą jest
Ref: Niech żyje Geodezja - polskiej nauki kwiat!
     Niech żyją Geodeci - niech żyją nam sto lat!

Bo jeszcze tak nie było
I tak nie może być 
A żeby Geodeta 
Nie miał już za co pić
Ref: Niech żyje Geodezja - polskiej nauki kwiat!
     Niech żyją Geodeci - niech żyją nam sto lat!
Kiedy tyczki idą w ruch
Gumaki zakładamy znów
Do Eureki po zapasy pędzimy
I w otwartą przestrzeń wychodzimy
Ref: Niech żyje Geodezja - polskiej nauki kwiat!
     Niech żyją Geodeci - niech żyją nam sto lat!